Your world of Wpdance.com, Wpdance.com by WpDance

Home » Aktuality » Pozvánka: Náhradní Valná hromada FITES 2016 se koná 25. 5.

Pozvánka: Náhradní Valná hromada FITES 2016 se koná 25. 5.

admin Dub 11,2016 žádný komentář

Protože VALNÁ HROMADA konaná v termínu 25. dubna 2016 nebyla usnášení schopná podle (§ 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na náhradí VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: pondělí 25. května 2016 od 17.00 hod.
Místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1,
II. poschodí, sál č. 206, stanice MHD Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH):
1. Prezence členů FITES.
2. Zahájení, zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES.
3. Volba předsedajícího – řídícího VH, volba orgánů VH, tedy členů mandátní komise, členů volební komise (skrutátorů) a členů návrhové komise.
4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je VH usnášeníschopná (případné ukončení VH).
5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2016.
8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. – usnesení k předneseným zprávám.
9. Hlasování VH o návrhu Kontrolní komise – VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí.
10. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise.
11. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování.
12. Zpráva volební komise VH o kandidátech na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise FITESu.
13. Tajná volba členů Výkonného výboru FITESu.
14. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITESu, popř. 2. kolo voleb.
15. Návrh kandidátů do Kontrolní komise a tajná volba členů Kontrolní komise FITESu.
16. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Kontrolní komise FITESu, popř. 2. kolo voleb.
17. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH.
18. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, jsou k nahlédnutí v sídle spolku po předchozí domluvě na tel. č. 724 216 657.

Štítky

Add To TwiiterRetweet This Post item information on FacebookShare This Stumble ThisStumbleUpon This Digg ThisDigg This Add To Del.icio.usBookmark This

Napsat komentář

Contact Form Powered By : XYZScripts.com