Your world of Wpdance.com, Wpdance.com by WpDance

Home » Články » Film » FITES » FITES má nový Výkonný výbor

FITES má nový Výkonný výbor

admin Kvě 26,2016 žádný komentář

Ve středu 25.května 2016 se v Praze uskutečnila náhradní Valná hromada Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Schválila výroční zprávu, kterou přednesl předseda FITES režisér Martin Vadas a doplnili ji místopředsedové FITES Ivan Biel, Jaroslav Černý a Vlastimil Venclík.
Schválila plán činnosti FITES pro následující období a vzala na vědomí zprávu o hospodaření a finanční situaci FITES, kterou přednesla manažerka FITES Zdena Čermáková s tím, že Valná hromada uložila nově zvolenému Výkonnému výboru, aby zajistil hospodaření FITES s vyrovnaným hospodářským výsledkem.
Valná hromada schválila úpravu stanov a zvolila nový Výkonný výbor FITES ve složení Ivan Biel, Jakub Bouček, Václav Čapek, Jaroslav Černý, Josef Eismann, Šárka Kosková, Jana Tomsová, Martin Vadas, Kristina Vlachová a novou Kontrolní radu FITES ve složení Petr Makovička a František Němec. Předsedu či předsedkyni a další funkcionáře si zvolí výkonný výbor na svém zasedání v první polovině června.

Valná hromada FITES doporučila výkonnému výboru zajistit zlepšení výběru členských příspěvků, zpřesnit dosavadní stav evidence členů v souvislosti s úpravou stanov, aktivizovat členy FITES ke spolupráci na konkrétních akcích, hledat platformu, na které lze zapojit mladou generaci do práce FITES a získat mladé tvůrce ke členství ve svazu, pokračovat v jednání o zákonu o České televizi a zákonu o Českém rozhlasu s prioritou tzv. německého modelu.
Valná hromada FITES pověřila nový výkonný výbor, aby se obrátil na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Radu České televize a provozovatele televizního vysílání v České republice s podnětem k prověření, zda nedochází k porušování autorského zákona, když televize zasahují do vysílaných pořadů – včetně kinematografických děl, uměleckých i dokumentárních – programovými a utilitárními sděleními, případně minimalizováním závěrečných titulků apod.

Štítky

Add To TwiiterRetweet This Post item information on FacebookShare This Stumble ThisStumbleUpon This Digg ThisDigg This Add To Del.icio.usBookmark This

Komentáře nejsou povoleny.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com