NEMĚLA BY NASTAT ZMĚNA? PŘÁTELÉ, PROSÍM, SPOJME SE!

Původně jsem chtěl reagovat na setkání pracovníků animovaných studií s vedením České televize. Určitě se k této události vrátím v příštím čísle SYNCHRONU.
Nastala ale neuvěřitelná událost: mám na mysli zamítnutí nového zákona o kinematografi jednou nejmenovanou OSOBOU. Nemohu se ubránit dojmu, že tato osoba žije na planetě LIBERÁL. Na této planetě se všichni starají jen sami o sebe, přežívají jenom ti silní a ti normální mají smůlu. Vždy jsem měl pocit, že s touto osobou není něco v pořádku. Jak může být tato OSOBA, tzv. zastřešující celý národ, tomuto národu vzorem? OSOBA, jež je schopna schvalovat „BOŽÍ RUKU“, jednoho do té doby postavou malého, ale velkého fotbalisty. Jak může tato OSOBA být morálním vzorem našemu národu, když nevidí rozdíl mezi čistými a špinavými penězi, což symbolicky dovrší samolibou krádeží pera před objektivy televizních kamer. Tento televizní záznam oběhl na internetu celý svět, viděli ho miliony lidí a tato OSOBA způsobila českému národu nevídanou, celosvětovou ostudu.
To vše tato OSOBA umocní zamítnutím zákona o kinematografii s doprovodem ostudného a věci zcela neznalého odůvodnění. Tato OSOBA si asi dodnes nevšimla, že audiovizuální dílo obsahuje všechny, v jeho očích opomenuté disciplíny. Je to totiž urážka všech českých literátů, urážka všech českých hudebních skladatelů, urážka všech českých výtvarníků, urážka všech „uměleckých i neuměleckých“ profesí, které se na českých filmech podílejí! Film je jednou z největších možností šíření národní kultury, což už dávno pochopil celý kulturní svět, a proto vznik těchto audiovizuálních děl jednotlivé státy podporují. Všichni tvůrci a umělci, kteří od této OSOBY v minulosti převzali různá ocenění, vyznamenání a řády, by je této OSOBĚ měli vrátit. Tato OSOBA je neznalá české kultury (přičemž o ní zároveň povýšeně rozhoduje). Je hanbou českého národa.

My, Evropané, bychom neměli nikdy zapomenout na kořeny naší kultury. Ano, navazujeme na mnohé z naší, světové a evropské minulosti, ale především ona dovedla západní civilizaci tam, kde je. Je to novotomistická filozofie lásky a solidarity. Díky ní jsme se spojovali, tolerovali, dohadovali, ustupovali a s o to s větší silou opět postupovali jako jeden celek vpřed, díky ní jsme došli tam, kde jsme. Žijeme v období největšího blahobytu, žijeme v období největšího míru, žijeme v období největšího rozkvětu této civilizace. Lidská pospolitost, tedy jednota celku, s demokratickým respektem k jedinci je to nejúžasnější broušení lidského diamantu a celé lidské společnosti.

VÝZVA
Vyzývám a prosím všechny asociace, sdružení, spolky atd. (nejlépe vyjmenovat), které mají jakoukoli návaznost na film a televizi, aby se opět nechali zastřešit pod jednu organizaci a to je ta, kde jsme všichni pravděpodobně již jednou byli.

FITES
FILMOVÝ TELEVIZNÍ SVAZ
Jedině všichni tvůrci, sdružení pod jednou organizací, kde budou zastoupeny všechny jednotlivé televizní a filmové sekce, mají možnost něčeho dosáhnout a něco ovlivnit. Jestli se ve velmi krátké době nespojíme, nebude za jen o něco málo delší dobu koho zastupovat a co hájit. Ti nejlepší, kteří stojí v čele těchto organizací, by se měli setkat a spojit v jedno vedení FITESU. Hlavním úkolem tohoto vedení by mělo být hledání společné cesty k záchraně našeho společného zájmu: a to být integrální součástí českého tvůrčího potenciálu, který již nejednou prokázal svou sílu a jenž se jen díky důstojným podmínkám dokáže prosadit v televizní a filmové kultuře Evropy a celého světa.

Jiří P. Miška
režisér, producent a majitel VIA LUCIS studia
(nejsem členem FITESU)

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.