Odešla publicistka Jarmila Cysařová

V sobotu 23. listopadu zemřela ve věku 84 let televizní recenzentka a publicistka PhDr. Jarmila Cysařová.

Byla dlouholetou členkou FITES a před lety se podílela na práci svazu v jeho výkonném i kontrolním výboru; zasedala v porotě, rozhodující o udělení cen Trilobit a patřila mezi členy redakční rady svazového časopisu Synchron.

Jarmila Cysařová (uprostřed) s Olgou Vackovou-Rousovou a Josefem Eismannem v Berouně před udílením cen Trilobit Beroun v roce 2006.

Jarmila Cysařová zpočátku působila jako herečka v některých slovenských a českých mimopražských divadlech. Do divadelních programů psala své příspěvky. Od roku 1960 se věnovala novinářskému řemeslu soustavně – pracovala jako redaktorka oborových časopisů a v roce 1962 přijala nabídku deníku Práce na externí spolupráci v televizní rubrice. Od roku 1967 pak pracovala v tomto deníku ve vnitropolitické redakci. V té době také vystudovala Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. Kvůli politickým událostem roku 1968 však nestačila svou rigorózní práci obhájit. Za své postoje před srpnem 1968 a zvláště po vstupu okupačních vojsk do naší země byla režimem potrestána. V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let pracovala v Ústavu sér a očkovacích látek jako myčka laboratorního skla, pomocná laborantka a později jako plánovačka a dispečerka střediska virologie.

Teprve Listopad 1989 ji mohl vrátit k oboru, který jí bytostně zajímal – televizní publicistice. Obhájila svou rigorózní práci Začátky české televizní publicistiky. Znovu publikovala v týdeníku Televize, Film a doba, Listy a Synchron. Pro Ústav soudobých dějin AV zpracovala tři studie o historii Československé televize od roku 1953 do roku 1989, které jsou dodnes jediným uceleným zpracováním dějin televizního média. Zpracovala historii FITES a Koordinačního výboru uměleckých svazů – dvou organizací, které komunistický režim po roce 1968 označil za kontrarevoluční a zrušil je. Vydala dvě knihy – v jedné se věnovala životu a dílu novináře Jiřího Lederera a v druhé pohnutému osudu televizní redaktorky Otty Bednářové. Byla nesmlouvavým kritikem komunistického režimu.

V roce 2011 se vrátila zpět ke kořenům svého profesního života – k divadlu. Pro mladoboleslavské divadlo, kde kdysi vystupovala, nastudovala roli Adelaidy v Kočičí hře.

Jarmila Cysařová se až do svého vysokého věku velmi aktivně účastnila života ve FITESu, nechyběla prakticky na žádné jeho akci. Pro svou milou a přátelskou povahu patřila mezi vyhledávané osobnosti.

Čest její památce!

Autor: Daniel Růžička

 


No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.