Trilobity za rok 2013 jsou rozdány

V sobotu 18. ledna  byly už po sedmadvacáté, v Berouně po čtrnácté, rozdány ceny Trilobit. Pořadateli již tradičně bylo, kromě Českého filmového a televizního svazu FITES i Město Beroun. Spolupořadatelem potom Městské kulturní centrum Beroun. Uděleno bylo celkem třináct ocenění. Úplně poprvé byla udělane cena dětské poroty Berounský medvídek.

> Více o cenách Trilobit Beroun

Invalid Displayed Gallery

Přehled udělených ocenění zo rok 2013

CENY POROTY

1. Český filmový a televizní svaz FITES a město Beroun udělují Cenu poroty kolektivu tvůrců a manažerů Muzea Karla Zemana – Jakubu Fabelovi, Ondřeji Beránkovi, Marcelu Kralovi, Jakubu Matějkovi a patronce muzea paní Ludmile Zemanové - za neotřelou, hravou a hladivou prezentaci díla Karla Zemana u nás i v cizině.

2. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují CENU POROTY scénáristovi a režisérovi Robertu  Kirchhoffovi za dokument Kauza Cervanová . Rekapitulace jednoho z nejpodivnějších kriminálních případů minulosti je i obžalobu justice polistopadové, u níž je možné, aby lidé, dožadující se po 30 letech práva na spravedlivý proces, byli za svou snahu potrestáni exemplárním zostřením někdejších absurdních trestů.

3. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují CENU POROTY režisérovi Radimu Špačkovi, scenáristovi Jakubu Felcmanovi a autorovi námětu Čestmíru Kopeckému za dokument Pod dlažbou je pláž. Porota oceňuje připomenutí elementárních zásad televize veřejné služby, jež jsou na západ od našich hranic samozřejmé, u nás však jsou stále vzdálenější hudbou budoucnosti.

4. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují CENU POROTY režisérovi Josefu Abrhámovi ml. za film Hoteliér. Snímek je naplněním původního obsahu slova dokument: je nepřikrášleným záznamem pokusu Jana Kačera, Vladimíra Pucholta a Josefa Abrháma vzkřísit znovu tvůrčí jiskru v kolegovi, jehož nemoc a stáří zdánlivě vyřadily z aktivního života.

5. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují CENU POROTY režisérce Adéle Komrzýové za její kapitolu v dokumentárním pásmu Televizní oslava. Porota oceňuje nezávislý pohled do veřejnosti nepřístupného zákulisí tvorby programu televize veřejné služby, včetně kritického pohledu na hodnotové preference manažerů.

 

MIMOŘÁDNÁ CENA POROTY

6. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují MIMOŘÁDNOU CENU POROTY režisérům Pavlu Palečkovi a Janu Bělohlavému za snímek Vrahem z povolání. Utrpení soudce Karla Vaše Dokument je portrétem snechvalně známého prokurátora Karla Vaše, jenž není ochoten si připustit jakýkoli podíl na svých zločinech, je i připomínkou otřesného selhání polistopadové
justice, neschopné usvědčit a potrestat mnohonásobného vraha.

 

CENY TRILOBIT BEROUN 2013

7. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2013 Jaroslavě Pokorné za ztvárnění role paní Libuše Palachové ve filmu Hořící keř. Trilobit se uděluje za nepatetický, soustředěný a emotivně mimořádně působivý projev, jímž se herečce zdařilo vykreslit tragický portrét statečné ženy - matky Jana Palacha.

8. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2013 režisérovi Zdeňku Tycovi a scenáristce Markétě Bidlasové za film Jako nikdy.  Cena se uděluje za zpracování zdánlivě neatraktivního tématu umírání – v současném kontextu  jde o výjimečné, komplexní dílo, počínaje scénářem  přes režii až po tři mimořádné herecké výkony Taťjany Medvecké, Petry Špalkové a Jiřího Schmitzera.

 

CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO

9. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO za filmovou adaptaci literárního díla režisérovi Janu Hřebejkovi a scenáristovi Dušanu Davidu Pařízkovi za film Odpad město smrt. V náročném snímku zůstaly i na filmovém plátně zachovány poetika a náboj divadelní hry, která byla uváděna v Divadle Komedie, stejně jako dodnes aktuální poselství původního dramatu Reinera Wernera Fassbindera.

 

CENA VÁCLAVA HAVLA

10. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují CENU VÁCLAVA HAVLA za přínos díla občanské společnosti režisérce Agnieszce Holland a autorovi námětu i scénáře Štěpánu Hulíkovi za film Hoříc keř.
Režisérka, scenárista i celý realizační tým vytvořili eticky i esteticky výjimečné dílo, které hloubkou pohledu do nedávné minulosti nemá v současné české televizní a filmové produkci obdoby.

 

CENA VLADISLAVA VANČURY

11. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují CENU VLADISLAVA VANČURY za přínos české kinematografii scenáristovi a herci Zdeňku Svěrákovi za profesionalitu, humanismus a humor, jimiž po léta neokázale kultivuje český film (Laudatio ZDE) .

 

BEROUNSKÝ MEDVÍDEK - CENA DĚTSKÉ PORTY

12. Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun udělují cenu dětské poroty – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK režisérům Karlu  Smyczkovi a Martinu Dolenskému za televizní seriál Špačkovi v síti času.

 

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA ZLATÝ CITRÓN

13. Porota uděluje cenu ZLATÝ CITRÓN scenáristovi Ivanu Hubačovi, režiséru
Filipu Renčovi a ostatním tvůrcům seriálu Sanitka II, jako symbolu
profesního úpadku nezanedbatelné části původní dramatické produkce televize
veřejné služby.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.