Náhradní Valná hromada Českého filmového a televizního svazu FITES 2014 už 16.6.

AKTUALIZOVÁNO (podrobný program uvnitř):Vážení členové, přátelé a příznivci FITESu. Protože se Valná hromada FITES nesešla v prvním termínu v dostatečném počtu členů (nový Občanský zákonník podmiňuje usnášení schopnost členské schůze přítomností nadpoloviční většiny členů) vyhlašuje Výkonný výbor náhradní valnou Valnou hromadu Českého filmového a televizního svazu FITES, která se koná v pondělí 16. června 2014 od 18.00 hod. - 21.00 hod.

Era svět, 1. patro
Jungmannovo náměstí 767/6, Praha 1

 

Program Valné hromady (VH) FITES:

 1. Zahájení, zvolení mandátové komise (3) zjištění aktuálního stavu prezentovaných členů FITESu.
 2. Zpráva mandátové komise, zjištění zda je VH usnášeníschopná.
 3. Volba předsedy (řídícího) VH, zapisovatele, skrutátorů, volební komise a návrhové komise (orgánů)
 4. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
 5. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
 6. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2014.
 7. Stanovisko Kontrolní komise FITESu k bodům 5. a 6.
 8. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise.
 9. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování.
 10. Zpráva Volební komise VH o kandidátech na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise FITESu.
 11. Tajná volba členů Výkonného výboru FITESu.
 12. Zpráva Volební komise VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITESu, popř. 2. kolo voleb.
 13. Tajná volba členů Kontrolní komise FITESu.
 14. Zpráva Volební komise VH o výsledku voleb do Kontrolní komise FITESu, popř. 2. kolo voleb.
 15. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH.
 16. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.