FITES protestuje proti změně archivního zákona

Český filmový a televizní svaz FITES protestuje proti záměru Nejvyššího soudu, který chce prostřednictvím Ústavního soudu ČR dosáhnout změny archivního zákona č.499/2004 Sb. a znemožnit tak poznávání naší minulosti v podmínkách, které se osvědčily v průběhu posledních deseti let. Protestujeme proti tomu, aby práce nás dokumentaristů, badatelů, ale též historiků a dalších občanů. . . byla tímto způsobem pustošena.

Archivní zákon z roku 2004 byl výsledkem národní zkušenosti s desetiletími vládnutí zločinných režimů i polistopadovým omezeným zpřístupňováním archiválií "jen pro vyvolené kamarády". Srovnávání se situací ve zpřístupňování materiálů této povahy ve Francii, Británii, Belgii, USA a jinde, kde pamatují nanejvýš čtyři roky trvající nacistickou okupaci, či krátkodobý válečný stav, je zcela nevhodné.

Podporujeme zachování archivního zákona v současné podobě, kterou nám závidí i mnohé evropské země.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.