Digitalizace českých filmů – Evropa souhlasí

Již v únoru roku 2012 přinesla Asociace českých kameramanů myšlenku teorie o DRA na půdu Evropské federace kameramanských asociací IMAGO, která sdružuje 47 států z celého světa a která projevila o tuto teorii zájem.

Po prezentaci Marka Jíchy na Valné hromadě IMAGA,  IMAGO 2012 v Paříži byla zahájena společná práce na kultivaci textu teorie o DRA. IMAGO se rozhodlo podpořit myšlenku přímé účasti kameramanů na digitalizaci starých filmů formou členství v expertních restaurátorských skupinách sepsáním vlastní kameramanské deklarace. Její znění bylo postupně upravováno technologickou komisí IMAGO za účasti prezidenta této komise Kommera Kleijna a Autorskoprávní komisí IMAGO ve spolupráci s Dr. Kristynou Busch. Výsledný text byl na další valné hromadě v belgickém Mons dne 16. února 2013 jednohlasně schválen jako IMAGO Deklarace o DRA. Kameramani ze 47 států celého světa tak vyjádřili svoji vůli podpořit a účastnit se digitalizace archivních filmů. Šlo tedy o velký úspěch českých kameramanů, kteří získali souhlas svých profesních kolegů z IMAGO a tím potvrzení kvality jejich teorie. Všichni nám tehdy k tomuto úspěchu gratulovali. Nové anglické slovo Authorizate bylo britskými kolegy přijato.

V roce 2013 však došlo ještě k jedné významné události. Evropská komise zahájila proces hledání konsensu pracovního postupu digitalizace v evropských archivech. Vedl ji k tomu fakt, že dochází k radikální digitalizaci filmové distribuce a nemožnosti nadále promítat filmové kopie. Brzy tedy nebude možné mnohé filmy, reprezentující kulturní paměť Evropy, veřejně promítat. Tato obrazově zvuková paměť, představující obrovské evropské bohatství, by tak pro příští generace evropských občanů zůstala nepřístupná. To byl hlavní důvod k zahájení plánu vysokých finančních investic do digitalizace.

Evropská komise podala zprávu, že 85 % z 1,03 milionů hodin evropského filmového dědictví je komerčně nedostupných, přičemž 98,5 % není dosud zdigitalizováno a je skryto ve filmových archivech. To je rovněž důvod, proč AČK i IMAGO podporují právo na rozmnožování filmových děl ve smyslu čl.2 Směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, jakož i právo na jejich zpřístupnění veřejnosti ve smyslu čl.3 uvedené Směrnice. Ovšem nevyhnutelně jen za předpokladu, že bude dosaženo uznání Digitálně restaurovaného autorizátu (DRA) jako závazného standardu pro vytváření digitálních originálů kinematografických děl tak, aby bylo zajištěno zachování filmového dědictví v jeho původní autorizované podobě i pro budoucí generace.

Evropská komise iniciovala během přípravy směrnice novelizující autorského právo v rámci projektu „Licence pro Evropu” a zahájila otevřený dialog nositelů práv kinematografickým děl (scénáristé, režiséři a producenti sdružení v FERA, SAA a FIAPF) s filmovými archiváři sdruženým v Evropské asociaci filmových archivů (ACE), který vedl k ustavení Pracovní skupiny č. 3 pro audiovizuální a filmové dědictví (Working Group 3 – Audiovisual and film heritage institutions – WG3). Tento otevřený dialog zúčastněných stran, držitelů práv a archivářů, který má vést k vytvoření základních principů digitalizace a výsledné podoby Memoranda o něm byli přizvání i hudební skladatelé filmové hudby. Účast kameramanů jako autorů obrazové složky kinematografických děl, sdružených v Evropské federaci kameramanských asociací IMAGO, byla opomenuta, stejně jako organizace autorů zvukové složky těchto děl.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.