Your world of Wpdance.com, Wpdance.com by WpDance

Home » Články » Digitalizace českých filmů – Výňatek z Deklarace kameramanů IMAGO A AČK o digitálně restaurovaném autorizátu

Digitalizace českých filmů – Výňatek z Deklarace kameramanů IMAGO A AČK o digitálně restaurovaném autorizátu

admin Čvc 16,2014 žádný komentář

Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) lze považovat za originální zdroj filmového díla jedině tehdy, splňuje-li následující kritéria: obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému materiálu + v původní snímkové frekvenci + v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu + s dostatečným rozsahem jasů a barevnou hloubkou obrazu zachovávající věrnost originálu; na jeho výrobě se podílelo profesionální pracoviště filmových restaurátorů s příslušnou atestací; na jeho výrobě se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři (pokud jsou k dispozici) a zástupci jejich profesních autorských asociací; je schválen expertní restaurátorsko-autorskou skupinou (filmoví restaurátoři s příslušnou atestací, výše uvedení autoři filmového díla, jsou-li dostupní, a zástupci jejich profesních autorských asociací), jejíž členové by měli po vzájemné dohodě podepsat oficiální certifikační dokument o DRA; rozdíly v kvalitě mezi expertní skupinou optimalizovanou RKK a DRA musí být co do tonality a barevného podání obrazu zrakem nerozpoznatelné, což je nezbytné pro zachování autenticity filmového dědictví; je použit jako jediný zdroj pro vytvoření Intermediate Access Package (IAP), z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na příslušném distribučním formátu).

Hlavní myšlenkou teorie DRA je, že vznikne- li kvalitní digitalizát, který bude certifikovaný jako DRA, nevzniká nové dílo, a proto autorům nenáleží žádné odměny podle autorského práva za jeho vytvoření, nicméně se tím nezříkají odměny za udělení jednotlivých oprávnění k jakémukoli jeho užití. Tím dojde k poklesu celkových nákladů na digitalizaci filmových děl a to i přesto, že DRA přispěje ke zvýšení kvality digitalizace.

Štítky

Add To TwiiterRetweet This Post item information on FacebookShare This Stumble ThisStumbleUpon This Digg ThisDigg This Add To Del.icio.usBookmark This

Napsat komentář

Contact Form Powered By : XYZScripts.com