Šest základních bodů metody DRA

Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) lze považovat za originální zdroj filmového díla jedině tehdy, splňuje-li následující kritéria:

1) obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému materiálu (4K)

+ v původní snímkové frekvenci

+ v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu

+ s dostatečným rozsahem jasů a barevnou hloubkou obrazu zachovávající věrnost originálu;

2) na jeho výrobě se podílelo profesionální pracoviště filmových restaurátorů s příslušnou atestací;

3) na jeho výrobě se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři (pokud jsou k dispozici) a zástupci jejich profesních autorských asociací;

4) je schválen expertní restaurátorsko-autorskou skupinou (filmoví restaurátoři s příslušnou atestací, výše uvedení autoři filmového díla, jsou-li dostupní, a zástupci jejich profesních autorských asociací), jejíž členové by měli po vzájemné dohodě podepsat oficiální certifikační dokument o DRA;

5) rozdíly v kvalitě mezi RKK (referenční kombinovaná kopie) a DRA musí být co do tonality a barevného podání obrazu zrakem nerozpoznatelné, což je nezbytné pro zachování autenticity filmového dědictví;

6) DRA je použit jako jediný zdroj pro vytvoření Intermediate Access Package (IAP), z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti
na příslušném distribučním formátu).

V případě, že výše uvedená kritéria nejsou splněna, je digitální originál filmového obrazu, vytvořený bez oficiální certifikace, nutno považovat za neoprávněný zásah do nezrušitelných a nepřevoditelných osobnostních autorských práv režisérů, kameramanů a mistrů zvuku jako spoluautorů filmových děl.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.