Jiří Králík: PO SEDMI LETECH KONEČNĚ SMÍR

AKTUALIZOVÁNO O TZ AČFK - Přinášíme tiskovou zprávu Jiřího Králíka ze dne 28.10. 2014, týkající se ukončení sporů mezi ním a Asociací českých filmových klubů (AČFK).

>> Tiskovou zprávu Jiřího Králíka v PDF naleznete ZDE.

Zde přinášíme pro doplnění i tiskovou zprávu Asociace českých filmových klubů. Pro porovnání doporučujeme přečíst si obě verze. Je z nich jasně vidět, že byť soud rozhodl, vzájemné vztahy urovnat nemohl.

>> Tisková zpráva AČFK v PDF

Přesně před 7 lety (28. října 2007) jsem byl na schůzi Rady AČFK v Jihlavě zbaven funkce uměleckého ředitel LFŠ, a pak postupně i členství v Radě AČFK, dokonce i v AČFK samotné. Současně jsem okamžitě a se zpětnou platností k 1.9.2007 přestal být i  zaměstnancem AČFK a tedy bez nároku na mzdu i odstupné.

Hlavním důvodem byla moje neochota převzít na sebe veškerou zodpovědnost za stav hospodaření AČFK. Sice o týden později na jednání AČFK a všech dramaturgů LFŠ došlo k příslibu řádného nezávislého prošetření hospodaření i případného mého návratu do funkce uměleckého ředitele, ale AČFK hned na druhý den tento smír anulovala.

Na základě tohoto jednání jsem byl nucen svá práva hájit právní cestou, která ale trvala dlouhých 7 let a poslední spor skončil definitivně teprve tento měsíc. Výsledkem této předlouhé cesty byl nakonec SMÍR obou stran a ze strany AČFK konečně i odstranění hlavních důvodů tohoto letitého sporu.

Protože se v průběhu tohoto medializovaného sporu objevilo hned několik zavádějících konstatování, považuji za důležité sdělit konečný výsledek všech tří právních sporů:
1. SPOR PRACOVNĚ-PRÁVNÍ
Po dlouhých 7 letech po několika soudních jednání konečně došlo v září tohoto roku ke SMÍRU ve věci chybného rozvázání pracovního poměru a dluh za nevyplacenou mzdu a odstupné – AČFK vyplatila veškerou dlužnou částku a tím i odstranila důvod k dalším soudnímu jednání. Já upustil od vymáhání penále a celý spor jsme ukončili SMÍREM a v říjnu i finančním vyrovnáním.
2. ŽÁDOST O OMLUVU A POSKYTNUTÍ PŘIMĚŘENÉHO ZADOSTIUČINĚNÍ
Tento spor se dostal až ke Krajskému soudu v Brně, ale dne 10. července 2009 jsme se s AČFK dohodli na společném textu, který odstranil předchozí důvod žádosti, tedy vinu pouze mé osoby za
hospodaření AČFK a LFŠ : „Rada Asociace českých filmových klubů a Ing. Jiří Králík, jako bývalý předseda Rady AČFK, pro objasnění situace okolo Letní filmové školy 2007 tímto uvádějí, že za výsledek hospodaření odpovídají společně předseda i Rada AČFK dle Stanov AČFK. Tímto považujeme tuto situaci za vyjasněnou a uzavřenou a nadále se AČFK i Ing. Jiří Králík hodlají věnovat svým vlastním filmových aktivitám.“ Toto prohlášení logicky vedlo k zastavení soudního řízení a tedy SMÍREM.
3. TRESTNÍ OZNÁMENÍ ZASTAVENO
Toto TRESTNÍ OZNÁMENÍ bylo sice šetřeno Policií České republiky, ale 16. 3. 2010 odloženo. Následně po podání stížnosti konstatovalo OKRESNÍ ZASTUPITELSTVO, že nemám postavení
poškozeného (!!!), tedy osoby oprávněné k podání opravného prostředku proti konečnému rozhodnutí a šetření ukončilo.

 

Po dlouhých 7 letech jsem sice složitě právní cestou dosáhl toho, co jsem původně logicky požadoval naschůzi AČFK před 7 lety a co ve svém důsledku zabránilo v pokračování mé několikaleté práce (od roku 1981) pro české i slovenské hnutí filmových klubů. A věřím, že tento defintivní SMÍR a vyjasnění základních problémů odstranilo do budoucna hlavní překážku k případné normální spolupráci a komunikaci obou stran.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.