TZ Výzkumného projektu NAKI: NFA USTUPUJE OD NÁRODNÍ IDENTITY V OBLASTI DIGITALIZACE

Řešitelé výzkumného projektu probíhajícím na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze oznamují, že dne 20. března 2015 odstoupil Národní filmový archiv od tohoto projektu, jehož byl zakladatelem a spoluřešitelem. Pětiletý projekt byl v roce 2012 přijat a následně hrazen Ministerstvem kultury České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) pod názvem „Stanovení objektivní metodiky hodnocení kvality kinematografického obrazu z pohledu zrakového vjemu diváka s cílem vytvoření rovnocenné restaurované digitální kopie v porovnání s mateřskými archivními filmovými obrazovými zdroji“ (dále také „Metodiky DRA“).

>> Kompletní tiskovu zprávu naleznete zde (PDF)

Hlavním úkolem projektu NAKI je vypracovat certifikované metodiky digitalizace národního filmového fondu. Záměrem je digitalizace nejlepších českých filmů v nejvyšší možné kvalitě, aby vznikl digitalizát schopný navodit autentický vzhled projekce filmového díla, jak byl prezentován v době premiéry filmu. Diváci by neměli poznat, že je film promítán digitálně a měli by mít možnost vidět film v podobě, ve které jej autoři skutečně natočili. Jde o smysluplné využití nemalých finančních prostředků vyčleněných státem − a leckdy i nadacemi − na digitalizace filmů při udržení nejpřísnějších kvalitativních hledisek. Toho lze docílit pouze prací odborného restaurátora, který spolupracuje s malou expertní skupinou. Součástí této skupiny jsou také zástupci profesních asociací, kteří mohou z pozice profesní autority napomáhat expertním posudkem v procesu digitálního restaurování. Tato metoda nese jméno DRA – metoda digitálně restaurovaného autorizátu. Za dva roky působení výzkumného týmu NAKI se podařilo procesem vzorkování DRA zlevnit řádově o jednu třetinu původní náklady digitalizace několika filmů v nejvyšší kvalitě.

Důvodem odstoupení NFA, dle písemného vyjádření jeho generálního ředitele PhDr. Michala Breganta, je fakt, že „...vývoj konceptu DRA (digitálně restaurovaný autorizát), který se od doby, kdy byl poprvé použit v přihlášce projektu, významně posunul do podoby, která je pro NFA neakceptovatelná. Jde především o to, že koncept DRA nebyl dle NFA doposud řádně definován, avšak řešitelé za AMU, kteří jej rozvíjejí, postulují právo tvůrců a dalších spolupracujících osob ovlivňovat existující dílo v průběhu jeho digitalizace - navíc by takové zásahy za nežijící tvůrce a osoby byli oprávněni činit členové některých profesních organizací...“.

Jde o nepravdivé tvrzení, naopak, myšlenka DRA je stále neměnná, probíhá důkladné ověřování metodiky DRA a přípravy na její certifikaci. Proto řešitelský tým AMU rázně odmítá uměle vykonstruované důvody odstoupení NFA z projektu. Právě NFA bezdůvodně změnil svůj několik let publikovaný názor a bez smysluplných příčin a bez použití výzkumných metod zcela změnil svou pozici, začal využívat svého mocenského a monopolního postavení a dokonce se pokusil projekt NAKI sabotovat.

NFA odstoupením od projektu navíc popírá svou tříletou snahu o prosazení uvedeného výzkumu, na jehož koncepci, náplni a zkoumaných metodách aktivně pracoval, a všechny související dokumenty, přihlášky a rovněž smlouvy o podílu na projektu ředitelé NFA pan Vladimír Opěla i jeho následovník PhDr. Michal Bregant opakovaně podepisovali. Metodu DRA odsouhlasili a v průběhu digitalizací filmů Marketa Lazarová, Hoří má panenko, Všichni dobří rodáci a Ostře sledované vlaky pomáhali naplňovat. NFA o tom vydával tiskové zprávy, v nichž se touto metodou chlubil. Není divu, neboť zmíněné digitalizace jsou jasným důkazem, že metoda DRA, která byla v jejich průběhu zformována, přinesla vynikající výsledky.

Místo kvalitních digitalizací jde NFA opačnou cestou. Odmítá zapojení autorů filmů do procesu jejich digitalizace a snaží se nastolit cestu digitalizování za „zavřenými dveřmi“ archivu či se značnými riziky kdesi v zahraničí. „Mrtvej autor je dobrej autor“ je prohlášení ředitelky kinematografických sbírek NFA, aby dala najevo moc filmových archivářů nad autory filmových děl.

NFA odstupuje od výzkumného programu národní kulturní identity, který umožňoval zapojení domácích postprodukčních digitalizačních pracovišť do výzkumu. Tématem našeho výzkumu je účast českých restaurátorů v českých podmínkách v rámci českých rozpočtů za účasti českých odborníků z řad kameramanů, zvukových mistrů a režisérů, tedy autorů filmů, do procesu digitalizace národních filmových pokladů zlatého fondu české kinematografie.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.