Video: 77. Čtvrtletník – Postavení dabingu na české mediální scéně

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů, pořádal 10. června 2015 panelovou diskuzi na téma Postavení dabingu na české mediální scéně. Garanty diskuse byli místopředseda FITES Jaroslav Černý a předseda dabingové sekce FITESu Jiří Kvasnička.

Stěžejními byla témata týkající se postavení režiséra, problematika ekonomického versus kvalitativního hlediska dabingu či otázka legislativního zajištění kvality dabingu. V panelu zasedli režisér Petr Pospíchal, překladatel Pavel Dominik, Olga Walló a za zvukaře Petr Kočík moderátorem večera byl Libor Bouček.

Následující video je záznamem této debaty:

Comments are closed.