Rekonstruovaná Pohádka máje. Po premiéře ve Varech se objeví v Praze.

NFA na 50. ročníku MFF Karlovy Vary opět představí rekonstruovaný československý film němé éry. Letos je to Pohádka máje (Karel Anton, 1926), filmový debut Jiřího Voskovce, vystupujícího pod pseudonymem Petr Dolan. Voskovec, který by se letos dožil 110 let, v Antonově odvážné adaptaci impresionistického románu Viléma Mrštíka ztělesnil studenta Ríšu. Příběh o čisté jarní lásce mezi mírně zhýralým, ale dobrosrdečným studentem práv z Prahy a nesmělou, lehce naivní dívkou z venkovské samoty dnešního diváka zaujme zejména vynikající, poeticky laděnou kamerou Václava Vícha. Projekci němého filmu z rekonstruované kopie umocní živý hudební doprovod v podání uskupení Neuvěřitelno, které k filmu složilo originální soundrack.

Ve sbírkách NFA se k Pohádce máje dochoval nekompletní originální negativ obrazu, který byl v 50. letech 20. století doplněn o chybějící části ze dvou nitrátních kopií s německými mezititulky, jež byly v archivu k dispozici. Do kopie vzniklé z takto doplněného negativu byly následně vloženy české titulky v náležité délce. Text v těchto mezititulcích byl ovšem „zmodernizován“ podle tehdejších gramatických pravidel a jazykového stylu. V roce 2005 byly pro dlouhodobé uchování titulu vyrobeny nové kopie na nehořlavém materiálu.
„Pro tyto náročné práce se ve filmových laboratořích ABZ používá speciální archivní kroková kopírka s mokrou okeničkou”, vysvětluje Jana Přikrylová, vedoucí oddělení archivace a akvizice NFA.
„V souladu s archivními pravidly jsme se při vytvoření českých mezititulků vrátili k jejich původní verzi. Ta se uchovala jako součást dobového cenzurního spisu, který jsme získali z Národního archivu“, doplňuje Eva Urbanová, kurátorka českého hraného filmu NFA.

Po uvedení v Karlových Varech (6. 7. v 13:00 v Městském divadle) putuje Pohádka máje i s hudebníky na významný festival němého filmu do Bonnu. Diváci v Praze budou mít možnost film vidět a slyšet 26. Srpna v letním kině NFA na Nákladovém nádraží Žižkov. Snímek bude dále distribuován do kin a kulturních zařízení po celé ČR.

(Zdroj: Ministerstvo kultury ČR)

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.