Centrum dokumentárního filmu: Jak vidí budoucí odborníci dokumentární film

Centrum dokumentárního filmu zveřejnilo v rámci 50. MFF Karlovy Vary podrobnou mapu zájmu nastupující generace filmových kritiků, historiků i filmařů o dokumentární film, jeho různé podoby současné i historické, způsoby jeho vzniku, financování a distribuce, funkce ve společnosti a kulturním okruhu, či rukopisy významných režisérů. Pro účely výzkumu byly shromážděny bakalářské, diplomové a dizertační práce, které o dokumentárních filmech vznikly na českých univerzitách a uměleckých školách v posledních třech letech.

Základní shrnutí dílčích výstupů tohoto průzkumu bylo prezentováno na 50. MFF Karlovy Vary v rámci Docu Talents from the East (představení připravovaných autorských dokumentů z východní Evropy). Ze 108 akademických prací 26 vycházelo z původního výzkumu. 73 prací se zaměřilo na domácí dokumentární kinematografii. Studenty nejvíce zajímají české dokumenty a nejčastěji analyzovanými filmy byly Český sen, Vše pro dobro světa a Nošovic, Katka, René a Marcela. Nečastěji citovanými byly filmy autorů Víta Klusáka a Filipa Remundy, Heleny Třeštíkové a Miroslava Janka. Zajímavý je i pohled na literaturu, k níž se studenti vztahují: nejvíce používanými knihami jsou Úvod do dokumentárního filmu Billa Nicholse a Dokumentární film, jiná kinematografie Guy Gauthiera (obě spoluvydané MFDF Ji.hlava). Výzkum se zaměřil i na metodologie prací, tedy způsob, jakým studenti přistupují ke zpracování zvolených témat (převládají reflexe praktických výstupů, biografické studie a obsahové analýzy, avšak používanými se v posledních třech letech staly nově i ekonomicko-průmyslové analýzy). Tematicky studenty kromě popisu praxe dokumentární tvorby a rozboru díla konkrétního autora zajímají způsoby reprezentace vybraných témat či skupin v dokumentu, ale také mechanismy produkce, financování a distribuce dokumentů či filmové festivaly a filmová výchova.

>> Stručnou přezentaci výzkumu si můžete stáhnout v PDF zde.

Detailní komentovanou studii v kompletní podobě si budete moci projít na webu CDF (http://www.c-d-f.cz) již v září 2015.

(zdroj: http://www.c-d-f.cz)

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.