Mezinárodní workshop Cinepuru – Filmové dědictví: současnost a budoucnost

Restaurování a digitalizace „zlatého fondu“ československé kinematografie, každý rok uvedení jednoho filmu v Karlových Varech, nedostatek financí… O filmovém dědictví se v posledních letech v Česku hodně mluví, ale podstatně méně se o něm stále ví. Mezinárodní workshop Cinepuru Filmové dědictví: současnost a budoucnost, má ambici tuhle situaci alespoň trochu změnit. Měl by posloužit jako kriticko-reflexivní doplněk k současným aktivitám, vztahujícím se k restaurování, zpřístupňování a prezentace filmového dědictví. Nabídne pohled na filmové dědictví ze všech stran – světových i tematických – a možnost srovnání české situace se situací ve východní i západní Evropě.

Workshop se koná 5. listopadu ve Studiu Béla (Maďarský kulturní institut, Rytířská 25-27, Praha 1).

Hosté, mezi nimiž jsou kurátoři, archiváři, filmoví historici i teoretici, se budou ve dvou blocích nazvaných Praxe a Reflexe věnovat celému spektru témat od rozdílných přístupů k restaurování napříč Evropou a restaurování nejstarších filmů na hořlavých materiálech přes způsoby financování a možnosti zpřístupňování filmů současnému publiku až po dopady digitalizace na filmovou historii a cenzuru. Součástí workshopu je projekce snímku Nebožtík Theodor z roku 1924 (L'heureuse mort, r. Serge Nadejdine), který společně zrestaurovaly La Cinémathèque française a Národní filmový archiv.


Více o programu a hostech:

https://www.facebook.com/events/181957215470471/
http://cinepur.cz/tema_filmove-dedictvi.php

Navazující akce:
18.00 / Ponrepo / Bartolomějská 291/11, Praha 1 - projekce snímku Nebožtík Theodor (L'heureuse mort / r. Serge Nadejdine,
1924

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.