Your world of Wpdance.com, Wpdance.com by WpDance

Home » Aktuality » Pozvánka: Valná hromada FITES 2017

Pozvánka: Valná hromada FITES 2017

admin Kvě 09,2017 žádný komentář

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: úterý 23. května 2017 od 16.00 hod.
Místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, II. poschodí, sál č. 206, stanice MHD Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH):
1. Prezence členů FITES.
2. Zahájení, volba předsedajícího – řídícího VH, volba orgánů VH, tedy členů mandátní komise a členů návrhové komise.
3. Zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES.
4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je VH usnášeníschopná (případné ukončení VH).
5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2017.
8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. Usnesení k předneseným zprávám.
9. Hlasování VH o návrhu Kontrolní komise: VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí.
10. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH.
11. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Štítky

Add To TwiiterRetweet This Post item information on FacebookShare This Stumble ThisStumbleUpon This Digg ThisDigg This Add To Del.icio.usBookmark This

Komentáře nejsou povoleny.