Pozvánka: Valná hromada FITES 2017

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: úterý 23. května 2017 od 16.00 hod.
Místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, II. poschodí, sál č. 206, stanice MHD Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH):
1. Prezence členů FITES.
2. Zahájení, volba předsedajícího – řídícího VH, volba orgánů VH, tedy členů mandátní komise a členů návrhové komise.
3. Zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES.
4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je VH usnášeníschopná (případné ukončení VH).
5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2017.
8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. Usnesení k předneseným zprávám.
9. Hlasování VH o návrhu Kontrolní komise: VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí.
10. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH.
11. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Comments are closed.