Your world of Wpdance.com, Wpdance.com by WpDance

Home » Aktuality » Pozvánka: Náhradní Valná hromada FITES

Pozvánka: Náhradní Valná hromada FITES

admin Kvě 09,2018 žádný komentář

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: středa 16. května 2018 od 17. 00 hod.
Místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, I. poschodí, sál č. 108, stanice MHD Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH):
Program náhradního zasedání Valné hromady (dále jen VH):
1. Prezence členů FITES.
2. Zahájení, zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES.
3. Volba předsedajícího – řídícího náhradního zasedání VH, volba orgánů náhradního zasedání VH, tedy členů mandátní komise, členů volební komise (skrutátorů) a členů návrhové komise.
4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je náhradní zasedání VH usnášeníschopné (případné ukončení náhradního zasedání VH).
5. Přijetí programu náhradního zasedání VH a Jednacího řádu náhradního zasedání VH.
6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2018.
8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. – usnesení k předneseným zprávám.
9. Hlasování náhradního zasedání VH o návrhu Kontrolní komise – náhradní zasedání VH schvaluje přednesené zprávy / náhradní zasedání VH bere na vědomí / náhradní zasedání VH nesouhlasí.
10. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise.
11. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování.
12. Zpráva volební komise náhradního zasedání VH o kandidátech na členy Výkonného výboru
a Kontrolní komise FITESu.
13. Tajná volba členů Výkonného výboru FITESu.
14. Zpráva volební komise náhradního zasedání VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITESu, popř. 2. kolo voleb.
15. Návrh kandidátů do Kontrolní komise a tajná volba členů Kontrolní komise FITESu.
16. Zpráva volební komise náhradního zasedání VH o výsledku voleb do Kontrolní komise FITESu, popř. 2. kolo voleb.
17. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení náhradního zasedání VH.
18. Přijetí závěrečného usnesení náhradního zasedání VH, závěr.

Náveh nového znění stanov FITES je k nahlédnutí zde: Stanovy FITES – návrh (PDF)

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov,
možno konzultovat na adrese: zdena.cermakova@volny.cz nebo telefonicky na tel. č. 724 216 657.

Štítky

Add To TwiiterRetweet This Post item information on FacebookShare This Stumble ThisStumbleUpon This Digg ThisDigg This Add To Del.icio.usBookmark This

Komentáře nejsou povoleny.