POZVÁNKA: 86. Čtvrtletník na téma Kde jsou peníze z internetu

Český filmový a televizní svaz FITES, z. s. si Vás dovoluje pozvat na seminář s panelovou diskusí na téma „INTERNET – FINANCE – AVD“, SDÍLENÍ AVD ON-LINE V EU, KDE JSOU PENÍZE Z INTERNETU PRO AVD.

Kdy a kde:
Seminář se koná v úterý 5. listopadu 2019 od 17.00 do 19.30 hodin, v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1, II. poschodí, sál č. dv. 205, stanice MHD Národní divadlo.

Moderují:
Jana Tomsová – producentka, členka Výkonného výboru FITES
Ivan Biel – režisér, producent, místopředseda Výkonného výboru FITES

Účast v panelu přislíbili:
JUDr. Adéla Faladová, MK ČR, samostatné oddělení autorského práva
Mgr. Jan Barták, ředitel kolektivní správy a vedoucí mediálního odd. DILIA
Jan Rubeš, ředitel videodistribuce AQS a.s., divize Magic Box
Jan Maxa, ředitel vývoje pořadů a programových formátů, Česká televize

Comments are closed.