Your world of Wpdance.com, Wpdance.com by WpDance

Home » Články » Film » FITES » Akce FITESu » VALNÁ HROMADA FITES 2020

VALNÁ HROMADA FITES 2020

admin Lis 13,2020 žádný komentář

POZVÁNKA

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na

VALNOU HROMADU

Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

termíny konání:

1. částzasedání Valné hromady FITES, středa 25. listopadu 2020, od 15.00 hodin

prostřednictvím online konference, aplikace Zoom

svoji emailovou adresu zašlete na kontakt

lampafilmx@gmail.com (prof. Marek Jícha), z tohoto mailu

Vám bude odeslána pozvánka na Valnou hromadu

(body programu 1.-12.)

 

2. částtajná volba členů Výkonného výboru FITES

čtvrtek 26. listopadu 2020, od 15.00 do 16.00 hodin

v podloubí mostu na Střeleckém ostrově, výsledky tajné volby Výkonného výboru a Kontrolní rady FITES volební komise sečte, podepíše a na místě v 16,05 vyhlásí (body programu 16. – 19.)

 

Program Valné hromady (dále jen VH):

1. částzasedání Valné hromady FITES, středa 25. listopadu 2020, od 15.00 hodin prostřednictvím online konference, aplikace Zoom

 1. 1. Prezence členů FITES.
 2. 2. Zahájení.
 3. 3. Volba orgánů VH: předsedajícího, zapisovatele, mandátové komise, návrhové komise a volební komise.
 4. 4. Zpráva mandátové komise, ověření, zda je zasedání VH usnášeníschopné. Kontrola, počtu členů FITES, kteří mají splněné členské povinnosti ke dni konání VH, mandátová komise vyhlásí kvórum pro přijímání usnesení (přítomnou většinou) případně bude upozorňovat, že se počet přítomných změnil.
 5. 5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
 6. 6. Výroční zpráva a plán činnosti FITES na následující období.
 7. 7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2020.
 8. 8. Návrh Kontrolní rady FITES k bodům 6 a 7, usnesení k předneseným zprávám.
 9. 9. Usnesení VH ke zprávám Kontrolní rady: VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí. Hlasuje se a volební komise sčítá po jménech.
 10. 10. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní rady.
 11. 11. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování.
 12. 12. Diskuse a různé podněty členů FITES.
 13. 13. Zpráva návrhové komise, návrh usnesení VH.
 14. 14. Zpráva volební komise VH o kandidátech na členy Výkonného výboru a Kontrolní rady FITES.
 15. 15. Přijetí usnesení VH a závěr 1. části VH.

2. částtajná volba členů Výkonného výboru FITES čtvrtek 26. listopadu 2020, od 15.00 do 16.00 hodin v podloubí mostu na Střeleckém ostrově

 1. 16. Tajná volba členů Výkonného výboru FITES.
 2. 17. Zpráva volební komise zasedání VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITES bude součástí zápisu z VH – podepisuje předsedající a předsedové návrhové a volební komise.
 3. 18. Tajná volba členů Kontrolní rady FITES.
 4. 19. Zpráva volební komise zasedání VH o výsledku voleb do Kontrolní rady FITES bude součástí zápisu z VH – podepisuje předsedající a předsedové návrhové a volební komise.

Zápis VH bude pak zaslán všem účastníkům Zoom konference a hlasujícím.

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, možno konzultovat na adrese: zdena.cermakova@fites.cz nebo telefonicky na tel. č. 724 216 657.

PDF pozvánky naleznete zde: VH_2020_11_26+25_pozvanka_s_programem_verze_03_kor_ZdC

www.fites.cz                                                                                         https://www.facebook.com/fitescz

Štítky

Add To TwiiterRetweet This Post item information on FacebookShare This Stumble ThisStumbleUpon This Digg ThisDigg This Add To Del.icio.usBookmark This

Komentáře nejsou povoleny.