Dabingové ceny

Ceny Františka Filipovského - ceny za nejlepší herecké a tvůrčí výkony v dabingu

Termín : 3. sobota v září (u příležitosti Dne evropského kulturního dědictví)

Místo konání : Přelouč

V soutěži jsou každoročně oceňovány špičkové dabingové výkony v deseti kategoriích. Pořadateli jsou město Přelouč, Herecká asociace a FITES pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

 

Udělované ceny

CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu
- uděluje město Přelouč

CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu
- uděluje město Přelouč

CENA FITESu za mimořádné dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla
(cenu přebírá režisér dabingu nebo určí svého zástupce)
- uděluje Český filmový a televizní svaz FITES

Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů, – za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla
- uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů.

CENA za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu
- uděluje přidružený donátor na návrh FITESu

CENA Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla
- uděluje Asociace pracovníků se zvukem

CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za celoživotní herecké mistrovství v dabingu
- uděluje prezídium Herecké asociace

CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za mimořádné dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků tvorby animované
(cenu přebírá režisér dabingu nebo určí svého zástupce)
- uděluje město Přelouč

CENA DIVÁKŮ za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu
- hlasují diváci na stránkách www.dabingforum – pod záštitou společnosti INTERGRAM - nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY za mimořádný dětský herecký výkon v dabingu do 15 let věku dítěte „KOUZELNÝ PRSTEN“ – porota tuto cenu MŮŽE a NEMUSÍ udělit.
- garantem Ondřej Kepka a Prezidium Herecké asociace

 

Historie

Na počátku 90. let se s nástupem komerčních televizí zmnohonásobila potřeba dabingu. Nová komerční studia tehdy nebyla schopna hned zvládnout tento úkol na kvalitní úrovni. Právě v těchto kritických chvílích dabingové tvorby nabídlo město Přelouč FITESu a Herecké asociaci - na památku svého rodáka a skvělého dabéra Františka Filipovského - každoroční pořádání této soutěže. A tak se Přelouč stala od roku 1995 Mekkou českého dabingu.

>> Přečtěte si o Cenách Františka Filipovského z pohledu pamětníka