Trilobit Beroun 2010

TRILOBITY porota udělila:

Radimu Špačkovi za strhující filmový příběh Pouta, ve kterém vystihl krutost a
strach doby 80. let minulého století a přesným vedením herců vykreslil psychologii
jednotlivých postav.

Lucii Seifertové a Pavlu Koutskému za Dějiny udatného českého národa, vtipné a
profesionálně dotažené animované filmové leporelo pro děti i dospělé, které ukazuje naše
dějiny trochu jinak, než jsme zvyklí.

Martinu Ryšavému za dokument Medvědí ostrovy, který řečí kultivovaných
filmových obrazů propojuje minulost a současnost ruského Dálného východu, strýčka Váňu a
personál dávno zrušené polární stanice.

Dagmar Smržové za dokument Zachraňte Edwardse, ve kterém citlivě zachycuje
úsek života manželské dvojice začínající vážným rozhodnutím přivést na svět těžce postižené
dítě, jehož šance na život jsou téměř nulové. Především za významné etické poselství filmu
současnému světu, ve kterém se kvalita lidského života posuzuje převážně z hlediska
materiálních a osobních výhod.

Tomáši Škrdlantovi za lidskost a empatii, se kterými sledoval hrdiny dokumentu
Nevítaní, přesvědčivě vypovídajícího o odvěkých úběžnících lidské podstaty, odmítání,
přijímání, hnutích lidské mysli, odpouštění a vnitřní houževnatosti.
ČESTNÁ UZNÁNÍ porota udělila:

Aleši Kisilovi za dokument Jindřich Štyrský – Mým očím nutno stále házeti
potravu, mnohovrstevnatý portrét velkého českého umělce.

Martinu Duškovi a Ondřeji Provazníkovi za dokument Ženy SHR, který na pozadí
životních příběhů a postojů dvou obyvatelek uhelné pánve ukazuje paradoxy současnosti.

Andree Culkové za objevný, vtipný i poučný dokument Lise Forell – sem
fronteiras
, jehož protagonistkou je česko-německo-židovská malířka dlouhá léta žijící
v Brazílii.

Alexandře Berkové in memoriam a Lence Wimmerové za Nespavost, neokázalý
televizní příběh s civilními hereckými výkony, který diváky nutí zamýšlet se nad rodinnými a
obecně lidskými vztahy a smyslem života.

Igoru Blaževičovi, Šimonu Pánkovi a dalším zakladatelům a organizátorům festivalu
filmů s lidskoprávní tematikou Jeden svět za jejich humanistické i osvětové konání.
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY byla udělena:

Radimu Procházkovi za film Náš první hospodář, všeříkající medailon Václava
Klause i českých lidí.
CENA VLADISLAVA VANČURY byla udělena:

Režiséru Františku Filipovi za dlouholetou kultivaci televizní tvorby a podíl na její
proměně v autonomní umělecké odvětví.