Trilobit Beroun 2011 – Cena Václava Havla a Cena Josefa Škvoreckého

Ceny jsou udělovány za nejlepší umělecký počin za uplynulé období ve filmu a televizi. Ve výjimečném případě se ocenění udílí tvůrčím týmům. Hodnocena jsou díla hraná, dokumentární či animovaná.
U cen Trilobit Beroun klasické rozdělení cen (za herecký výkon, režii, scénář, kameru atd.) jak bývá na Oskarech, Českém lvu, Cenách kritiků a dalších. Mohou být oceněny i počiny, které sice jsou s AVD tvorbou spojeny, ale nemusí se týkat konkrétního díla (např. v loňském roce ocenění Igoru Blaževičovi, Šimonu Pánkovi a dalším zakladatelům a organizátorům festivalu filmů s lidsko-právní tematikou Jeden svět za jejich humanistické i osvětové konání).

Doposud porota udělovala maximálně pět Trilobitů, maximálně pět Čestných uznání, jednu Zvláštní cenu poroty a jednu Cenu Vladislava Vančury za celoživotní nebo výjimečný počin v české AVD kultuře. Pravidla připouštěla i Mimořádnou cenu poroty. Počínaje letošním ročníkem se porota rozhodla na podnět členů FITESu udělovat dvě nové ceny:

•    Cenu Václava Havla za přínos díla občanské společnosti
•    Cenu Josefa Škvoreckého za adaptaci literárního díla

Cena Václava Havla: Tuto cenu získává dílo (nebo jiný počin ve sféře filmové / televizní kultury), které přispívá k rozvoji občanské společnosti, má společenský přesah z oblasti umělecké do oblasti lidských práv, ochrany přírody či kulturního dědictví. Žádné jiné jméno není lepším symbolem všech těchto snah, než jméno nedávno zesnulého českého prezidenta.

Cena Josefa Škvoreckého: Tuto cenu získává takové dílo, které dokáže originálním způsobem přeložit jazyk díla literárního (prózu, báseň, drama) do řeči filmového či televizního obrazu. Tak jak se to mnohokrát stalo – a doufejme ještě stane - dílům velkého českého spisovatele.