Trilobit Beroun 2011 – Seznam oceněných

Slavnostní předávání cen se konalo v sobotu 28. ledna, v berounském kině. Letos byly úplně poprvé také uděleny Cena Václava Havla a Cena Josefa Škvoreckého. Podívejte se na kompletní přehled oceněných.
CENA TRILOBIT byla udělena:

Janu  Švankmajerovi
za bohatou obrazotvornost, podvratný humor a invenci, s níž film Přežít svůj život nahlíží do lidské
psychiky a stírá hranice mezi realitou a snem

Tomáši Škrdlantovi
za nesentimentální reflexi umělce, který v dokumentu I am Like a Tiger statečně bojuje se smrtí vlastní tvorbou

Miloši Zvěřinovi
za originální zpracování tématu holocaustu prostřednictvím animace  dětských kreseb ve filmu Helga L – 520.

Martinu Marečkovi
za autentické a vtipné pojetí netradiční humanitární pomoci v Africe v dokumentu Pod sluncem tma

Zuzaně Liové
za režijně, herecky a především scénáristicky čisté pojetí filmu jako vyprávění dramaticky dobře vystavěného příběhu v díle Dům

ČESTNÉ UZNÁNÍ bylo uděleno:

Jakubu Hejnovi
za skvěle vybudovaný filmový esej v dokumentu Divadlo Svoboda,  který je dokladem originálního kulturního fenoménu

Pavlu Kačírkovi
za dramatickou interpretaci života a mnohovrstevné osobnosti statečného odbojáře i vědce, v dokumentárním filmu Akta Vladimír Krajina

Režiséru Martinu Šulíkovi a kameramanu Martinu Šecovi
za syrovou poezii jejich sugestivní hamletovské variace z autentického prostředí romské osady v hraném filmu Cigán

Evě Vrbkové
za přesvědčivě civilní ztvárnění hlavní ženské role ve filmu Roberta Sedláčka Rodina je základ státu

CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO - za adaptaci literárního díla - byla udělena: 

Václavu Havlovi in memoriam
za důsledné dodržení karnevalové poetiky v hořce groteskní výpovědi o světě moci a za důkaz, že absurdita zůstává realitou dneška ve filmu Odcházení

CENA VÁCLAVA HAVLA - za přínos díla občanské společnosti - byla udělena:

Pavlu Bezouškovi
za dvacetileté vytrvalé a důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v cyklech Nedej se a Přidej se   

Soně Göblové
za důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů  s přesahem do celospolečenských a politických témat v dokumentu Blokáda z cyklu Nedej se  

Zdeňce Jelenové
za důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v dokumentu Nízkoenergetický dům z cyklu Přidej se

MIMOŘÁDNÁ CENA POROTY byla udělena:

Pavlu Rajčanovi
za důslednou badatelskou a kurátorskou práci při vybudování kolekce 60 tisíc filmových plakátů a uspořádání stovky výstav v České republice a ve světě

CENA VLADISLAVA VANČURY - udělují Český filmový a televizní svaz, město Beroun a Nadační fond LETOROSTY - byla udělena:

režiséru Janu Němcovi
za přínos české i světové kinematografii v oblasti hrané, dokumentární a experimentální tvorby