Trilobit Beroun 2012 – Seznam oceněných

ČESTNÁ UZNÁNÍ

Michaela Pavlátová (výtvarník, animátor, režisér)

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Michaele Pavlátové za originální a vtipné ztvárnění tématu z projektu Sexperiences v autorské animované grotesce Tramvaj

 

Jiří Krejčík (scenárista, režisér)

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Jiřímu Krejčíkovi za autentické osobní svědectví o srpnu 1968 z více než čtyřicetiletého odstupu v dokumentu Dlouhý srpen Jiřího Krejčíka

 

Miroslav Janek (režisér)

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Miroslavu Jankovi za otevřenou zpověď režisérky Drahomíry Vihanové v dokumentu Umanutá, realizovaném v duchu její tvorby

 

Saša Dlouhý a Roman Vávra (námět, scénář, kamera, režie)

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Sašovi Dlouhému a Romanu Vávrovi za nevšední filmovou reflexi jednoho z center naší nonkonformní výtvarné scény v dokumentu Trafačka – chrám svobody

 

Karel Šíp

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ČESTNÉ UZNÁNÍ Karlu Šípovi za nadstandardní standard kultivované televizní zábavy v jeho Všechnopárty

 

 

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY

Štěpán Hulík

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY Štěpánovi Hulíkovi za knihu Kinematografie zapomnění, která je zevrubnou inventurou české kinematografie v časech, kdy zlatá léta šedesátá končila pádem do normalizačního bahna

 

 

MIMOŘÁDNÁ CENA POROTY

Zuzana Piussi

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují MORÁLNÍ CENU FITESU Zuzaně Piussi za tvůrčí i občanskou odvahu, kterou projevuje ve svých dokumentech

 

 

CENA TRILOBIT

Petr Zelenka, Karel Roden

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Petru Zelenkovi a Karlu Rodenovi za tvůrčí tým seriálu Terapie, v němž mimořádně invenční přístup všech zúčastněných proměnil převzatý formát ve svébytné dramatické dílo

 

Aleš Kisil (scénář a režie)

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Scenáristovi a režisérovi Aleši Kisilovi za dokumentární trilogii Voskovec a Werich, paralelní osudy, která je objevnou a vizuálně osobitou reflexí životů i tvorby Jiřího Voskovce a Jana Wericha, jejichž osudy hořce poznamenala druhá polovina dvacátého století

David Vondráček (námět a režie) a Krasimira Velitchkova (střih)

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Davidu Vondráčkovi a Krasimiře Velitchkové za realizační odvahu i způsob zpracování syrového a zároveň poetického dokumentu Láska v hrobě

Olga Sommerová (režisérka)

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Olze Sommerové za eticky i emotivně působivý dokumentární portrét s hlubokým společenským přesahem Věra 68

David Ondříček (režisér), Ivan Trojan (herec), Adam Sikora (kameraman)

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN 2012 Davidu Ondříčkovi, Ivanu Trojanovi a Adamu Sikorovi za stylově čisté a realizačně suverénní ztvárnění filmu Ve stínu

 

 

CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO

Jiří Stránský (námět, scénář), Hynek Bočan (scénář, režie)

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO za adaptaci literárního díla Jiřímu Stránskému a Hynkovi Bočanovi za čtyři řady seriálu Zdivočelá země, dramatické fresky, která oživuje historickou paměť od konce druhé světové války po pád komunistické totality

 

 

CENA VÁCLAVA HAVLA

Čestmír Franěk, Vladimír Kučera a Marie Šedivá-Koldinská

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU VÁCLAVA HAVLA za přínos díla občanské společnosti vedoucímu projektu Čestmíru Fraňkovi, scenáristům a moderátorům Vladimíru Kučerovi a Marii Šedivé-Koldinské za cyklus Historie.cs, který v řadě fundovaných diskusí odborníků systematicky provokuje a prohlubuje kritickou reflexi našich dějin

CENA VLADISLAVA VANČURY

Drahomíra Vihanová

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují CENU VLADISLAVA VANČURY Drahomíře Vihanové za esteticky i eticky konzistentní celoživotní dílo

 

 

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA

Václav Klaus

Český filmový a televizní svaz a město Beroun udělují  zcela zvláštní cenu Zlatý citron Václavu Klausovi za nepřehlédnutelnou nepodporu české kinematografie