Online přihláška díla – Trilobit Beroun 2014

Audiovizuální díla můžete přihlásit online prostřednictvím následujícího formuláře. Veškeré kolonky jsou vyžadovány. V případě uvedení nepřesných či nepravdivých údajů není přihláška platná. K přihlášce je nezbytné dodat, do sedmi dnů od odeslání přihlášky, i 8x samotné dílo na nosičích DVD, na adresu kanceláře Českého filmového a televizního svazu FITES.

[xyz-cfm-form id=3]

UZÁVĚRKA přihlášek je 15. října 2014. 8x DVD s přihlášeným dílem odešlete prosím, na adresu: Český filmový a televizní svaz  FITES, z.s., Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7, na obálku uveďte: Trilobit 2013 a název díla.

Dotazy na tel. 724 216 657, Zdena Čermáková

Slavnostní udílení cen se uskuteční  17. ledna 2015 v Berouně.