Porota cen Trilobit Beroun 2014

MgA. Ivan Biel
Režisér, producent, pedagog, pracoval ve Vel­ké Británii do r. 2004, poté v České republice.

prof. PhDr. Vladimír Just, Csc.
Teatrolog, divadelní a mediální kritik, esejista, autor 20 knižních publikací a stovek studií v domácích i zahraničních renomovaných periodicích, laureát ce­ny F.X.Šaldy za umělec­kou kritiku, v letech 1993 – 2005 učil na FAMU, od 1996 doteď učí na FFUK, 25 let pravidelně kriticky reflektuje televizní tvorbu.

Adéla Komrzýová
Studentka dokumentární tvorby na FAMU. Loni oceněna cenou poroty FITES za kapitolu v dokumentárním pásmu Televizní osla­va.

Marek Jícha
Více o Marku Jíchovi najdete na: www.ceskam.cz

Věta k Trilobitu: Pro skutečné filmové odborníky a autory filmů v České republice patří Cena Trilobit vedle Ceny Andreje Stankoviče mezi ty nejprestižnější a současně je nejobtížnější je získat. Českého lva může mít každý, ale Trilobita jen ti nejlepší. Je pro mne tedy velkou ctí být alespoň v porotě.

Mgr. Jana Paterová
Po absolvování divadel­ní vědy na Filosofické fakultě střídavě pracovala jako divadelní dra­maturgyně a  divadelní a televizní recenzentka v celostátních denících i odborném tisku. Po lis­topadu 1989 nastoupila do Československé /tisková mluvčí/ poz­ději České televize /vedoucí Střediska analýzy programu/, pak přešla do Českého rozhlasu/vedoucí redakce rozhlasových her a dokumentu/. Nadále se věnovala i recenzentské činnosti a dramaturgii / Městská divadla pražská/. V současné době učí na Vyšší odborné herecké škole, spolupracuje s Divadelními novinami a s Českou televizí /především na pořadu  Divadlo žije/.

Věta k Trilobitu: V porotě Cen Trilobit Beroun jsem poprvé, ale sleduji je pečlivě. Za prvé je to trochu moje profesionální deformace, jsem totiž předsedkyní činoherní poroty Cen Thálie, a tak mě zajímá, jak a komu  jsou ceny udělovány jinde. Ale především si myslím, že hranice mezi filmem, televizí a divadlem je tak tenká, že každý, kdo se profesionálně zabývá uměním, nemůže sledovat jen jeden obor.

PhDr. Jan Svačina
Absolvent divadelní a fil­­mové vědy na FF UK, poté především kritik, teoretik a publicista, té­měř třicet let zaměřený zejména na televiz­ní produkci a problematiku.
V letech 2009–12 člen Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Roman Vávra
Živí se jako dokumentarista, občasně brousí do jiných žánrů.
Trilobit vnímá jako sobě milou zkamenělinu.