Orgány Fitesu

 

>> VALNÁ HROMADA | informace o nejvyšším orgánu FITESu

 

>> VÝKONNÝ VÝBOR | exekutivní orgán FITESu

 

>> KONTROLNÍ RADA | kontrolní orgán FITESu