Výkonný výbor

V období mezi Valnými hromadami řídí činnost a hospodaření FITESu Výkonný výbor.

Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy, kteří jsou z výkonu své funkce odpovědni Výkonnému výboru.

Zvolený člen Výkonného výboru musí splňovat některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR podle zvláštního předpisu. Tuto skutečnost musí doložit do 60 dnů po zvolení do funkce.

Korespondenci a písemnosti FITESu podepisuje předseda, v případě usnesení Výkonného výboru spolupodepisuje jeden z místopředsedů.

Jednání Výkonného výboru se řídí stanovami a jednacím řádem Výkonného výboru. Z jednání Výkonného výboru jsou pořizovány zápisy, které jsou k dispozici členům v kanceláři FITESu a na webové stránce svazu.

Při odstoupení člena Výkonného výboru z funkce nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů.

 

Složení Výkonného výboru i kontakty na jeho členy najdete | ZDE |.