Vizitka – Jana Tomsová

jana tomsova-cut

Producentka, absolventka FAMU. 1975-91 Filmové studiu Barrandov - zakázkové filmy pro zahraničí z Německa a Francie s režiséry např. F. P. Wirth, Wolfgang Staudte, Margaretta von Trotta, Andrew Birkin, Jiří Weiss. Pomocná režisérka Marta a já, režie Jiří Weiss (koprodukce Německo-Francie, 1998).

Od roku 1994 působí jako producentka a majitelka společnosti Studio Fáma 92. Zásadní tituly: Zapomenuté světlo r. V.Michálek (1996), ceny domáci i zahraniční, ČFTA vyslala do soutěžního klání o Oscara, Smutek pani Šnajderové , koprodukce ČR/Al. Zahraniční ocenění: za Albánii účast na Oscarech 2009, Karu Suda-Medvědí srdce, kopr. Est/Ně/Rusko/ČR- nominován na cenu Evropské akademie (za kameru), produkce a režie dokumentu Hist. Jos. Pekař – čestné uznání FITES. Výkonná producentka Kytice, režie F. A. Brabec, výkonná producentka pro zahraniční televizní celovečerní filmy. Garant a lektorka filmového semináře CevroInstitu v Praze.
Členka APA, Česko estonského klubu.


Proč pracuji ve FITES?
FITES má nezastupitelnou úlohu v audiovizuálním prostoru: ve smyslu jeho stanov, které cítím neměnné od založení v roce 1965 po současnost: „....podněcuje trvalou výměnu názorů v české,nejen audiovizuální, kultuře a podporuje postupy směřující ke vzniku umělecky a eticky hodnotných děl a kultivaci audiovizuálniho prostoru.