Vizitka – Olga Sommerová

Po absolvování katedry dokumentární tvorby pražské FAMU v roce 1977 působila, v letech 1979 a 1980, jako redaktorka dokumentaristické redakce Československé televize. Poté se rozhodla pro svobodné povolání režisérky Krátkého filmu Praha.
V letech 1989 - 1993 pracovala jako kmenová režisérka Krátkého filmu Praha. V roce 1991 se stala pedagožkou FAMU, záhy předsedkyní Akademického senátu FAMU a v roce 1994 vedoucí katedry dokumentární tvorby FAMU.
V roce 1995 byla na základě habilitační přednášky Dokumentární film - má láska jmenována docentkou. Vede dramaturgickou a realizační dílnu katedry.
V roce 2002, tedy po osmi letech FAMU opouští, aby se mohla plně věnovat práci režisérky.

Dnes Olga Sommerová, kromě filmové tvorby, externě spolupracuje s Filmovou školou v Písku, pořádá projekce, přednášky a besedy na pozvání kulturních institucí v celé České republice. V roce 2005 nastoupila jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici, stala se garantkou oboru dokumentární tvorby.
Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery.

V roce 1999 se Olga Sommerová stala předsedkyní Společnosti Boženy Němcové. Je členkou FITESu, ARASu a České filmové a televizní akademie.
Olga Sommerová natočila celkem devadesát sedm dokumentárních filmů, za které získala třicet cen doma i v zahraničí.